Tilbagelevering

Hvis forbrugeren fortryder køb, skal der gives besked til sælgeren inden 14 dage efter modtagelse af varen. Det kan fx. ske ved at sende en mail til paul@winther-nielsen.dk, brev eller telefonisk (tlf.: 20125512). Omkostninger i forbindelse med returnering betales af forbrugeren. Forbrugeren har yderligere 14 dage til at returnere varen. Er varen i salgbar stand, dvs. ubrugt, refunderes det fulde betalte beløb. Er varen brugt eller i en stand, hvor den ikke kan sælges som værende ny, fradrages et værdiforringelsesbeløb. Efter levering til forbrugeren er risikoen for varens hændelige undergang overgået til denne, og forbliver hos forbrugeren, indtil den er leveret tilbage til den erhvervsdrivende. Du kan læse mere om fortrydelse af køb på nettet og klagemuligheder på www.forbrug.dk

Varerne returneres til:

Det er for børn
Garderhøjen 62
4671 Strøby

Nærmeste pakkeshop accepteres.