Tilbagelevering

Hvis forbrugeren fortryder køb skal gives besked til sælgeren inden 14 dage efter modtagelse af varen. Det kan fx ske ved mail, brev eller telefonisk (tlf.: 20125512). Omkostninger i forbindelse med returnering betales af forbrugeren. Forbrugeren har yderligere 14 dage til at returnere varen. Er varen i salgbar stand, dvs. ubrugt, refunderes det fulde betalte beløb. Er varen brugt eller i en stand, hvor den ikke kan sælges som værende ny, fradrages et værdiforringelsesbeløb. Efter levering til forbrugeren er risikoen for varens hændelige undergang overgået til forbrugeren, og forbliver hos forbrugeren, indtil den er leveret tilbage til den erhvervsdrivende. Du kan læse mere om fortrydelse og klagemuligheder på www.forbrug.dk

 

Varerne returneres til:

Det er for børn
Gl. Frederiksborgvej 10
3200 Helsinge